2021 Yılı Fark Yaratan Türk Öğrenci Gözüyle Küresel Öğrenci Ödülü

2021 Yılı Fark Yaratan Türk Öğrenci Gözüyle Küresel Öğrenci Ödülü - Selim Keçeli8 dk okuma süresi


Merhaba ben Selim Keçeli.  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Özel eğitim öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği alanlarında lisans düzeyinde çift ana dal yapıyorum. Ülkenin saygın vakıflarından birinde, Türkiye’nin en büyük eğitim vakfı olan Türk Eğitim Vakfında eğitim bursu kazandım. Türk Eğitim Vakfı beni akademik alanda yaptığım araştırmalar ve çalışmalarım neticesinde diğer bursiyerlere yardımcı olmam için etkili cv hazırlama ve yurt dışında çalışma fırsatları yakalama konuları üzerine mentor olarak görevlendirdi. 

↓ İçeriğin Devamı Aşağıda ↓

Ülkenin büyük düşünce kuruluşlarından biri olan SETA Vakfı beni birçok lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi arasından stajyer olarak seçti, eğitim bilimleri alanı üzerine Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı düşünce kuruluşunda staj yaptım. Stajımı Tohum Otizm Vakfının otizm araştırmaları üzerine sunduğum raporunu anlatarak başarı ile anlatarak tamamladım. 

Çocukluk hayallerimden olan ve Türkiye dahil olmak üzere ülkeler çapında harika bağlantılar kurmama vesile olan OGB Project isminde bir sosyal girişime imza attım. OGB Project özel gereksinimli bireyler ve aileleri için eşit fırsatlar oluşturmayı, toplumu özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan proje / topluluk organizasyonudur. Bu projenin / topluluk organizasyonunun kurucusu ve yöneticisiyim. Yürüttüğüm tüm çalışmalar sonucunda proje / topluluk organizasyonumuz için iş birliği ve destek için global bir kuruluş olan We Make Change ile anlaşma sağladım.

↓ İçeriğin Devamı Aşağıda ↓

Projem sayesinde özel eğitim alanında dünyada ve Türkiye'de önemli çalışmalar yapmış birçok akademisyen ve uzman ile seminerler düzenledim. Aileler ve öğrenciler seminerlerime ücretsiz katılım sağladılar. Özel gereksinimli bireylerin ailelerini ve özel gereksinimli bireyler ile çalışan uzmanları, öğretmenleri, psikologları, psikolojik danışmanları, rehber öğretmenleri, doktorları ve normal gelişim gösteren çocuklara sahip aileleri özel eğitimde bütünleştirme çalışmaları ve bilimsel dayanağı olan uygulamalar kapsamında bilgilendirdim. Ayrıca hayat koşulları ve kendi imkanları neticesinde çocuklarına psikososyal destek sağlayamayacak düşük sosyo ekonomik düzeye sahip özel gereksinimli bireylerin ailelerine psikososyal destek ekibimiz ve akademisyenler üzerinden ücretsiz danışma olanağı sağladım. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri üzerine ciddi çalışmalar yürüten uzmanlar (Özel eğitim öğretmeni Guin Geyer, Özel eğitim öğretmeni Robert Gbari Gariba, Özel eğitim öğretmeni Santhi Karamcheti, Psikolog Jose Herdandez, Öğretim Görevlisi Egemen Nakışcı, Özel eğitim öğretmeni Stephanie Renaud, Dr. Öğretim Üyesi Fatih Emrah Demir, Prof. Dr. Elif Sazak, Dr. Steve Woolf, Dr. Bülent Madi, Prof. Dr. Yasemin Ergenekon, Dr. Öğretim Üyesi Emel Sardohan Yıldırım, Doç. Dr. Mahmut Çitil, Prof. Dr. Ayşegül Ataman, Prof. Dr. Tevhide Kargın, Doç. Dr. Alev Girli ) ve aileler, öğrenciler, öğretmenler, dil konuşma terapistleri, fizyoterapistler, okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri de seminerlerime katılım sağladılar. Bilgilerini ve deneyimlerini yaptığım seminerler ile arttırmış oldular. Bütün bu çalışmalarımı ücretsiz gerçekleştirdim. OGB Project ayrıca Global Teacher Prize finalistleri tarafından da desteklendi. Robert Gbari Gariba ve Santhi Karamcheti projem kapsamında katılımcılara Kapsayıcı Eğitim, Özel Eğitimde Kavramlar ve En İyi Uygulamalar- Özel Gereksinimli Öğrencilerin Fonksiyonel Değerlendirmesi konuları üzerine seminerler verdi.

OGB project Birleşmiş Milletlerin kaliteli eğitim, yoksulluk karşıtlığı, iyi sağlık ve esenlik, cinsiyet eşitliği, azaltılmış eşitsizlikler-barış, adalet ve güçlü kurumlar, hedefler için güçlü ortaklıklar başlıklı sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyen, özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini konu edinen farkındalık temalı, gönüllülük ilkesine dayanan bir projedir. Amacımız toplumu yetersizlik grupları hakkında bilgilendirmek ve özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda online içerikler oluşturup aile seminerleri düzenliyor, psikososyal destek hizmeti çalışmamızla beraber araştırma faaliyetleri yürütüyoruz. Akademik raporlar ve yayınlar hazırlıyoruz. Ayrıca OGB project özel eğitim alanı üzerinde var olan yanlış bilgilerin giderilmesini de amaçlamaktadır. Ben bireysel olarak özel eğitime bir hayli önem veriyorum çünkü eğitime kamusal kaynak aktarmanın en temel nedenlerinden biri sosyal getirileridir. Sosyal getiri ise her çocukla sağlanmakla birlikte EN DEZAVANTAJLI olanın kazanılmasıyla en yükseğe ulaşır. Birleşmiş Milletler OECD verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 15’ini özel gereksinimli bireyler oluşturmaktadır. Bu oran bu bireylerin günlük hayatımız içinden ne kadar aktif bir yoğunluğa sahip olduğunu göstermesi bakımından beni çok etkilemiştir. Hayat amacı olarak özel eğitim öğretmenliğini seçmiş olmamdaki en büyük neden de bu bireylere ulaşıp onların dünya üzerinde daha ferah biçimde yaşamalarına katkı sağlamaktı ve bu amacım doğrultusunda hayata geçirdiğim sınır ötesi farkındalıklar yaratan kurucusu ve yöneticisi olduğum OGB Project ürünleri neticesinde eşit bir dünya için eşit fırsatlar mottosuyla yola çıkan dünyanın en kabul görmüş platformlarından birisi olan we make change tarafından 2021 yılında dünyanın en fark yaratan gençlerinden birisi seçildim. 

Benim en büyük hayalim ülkemde ve dünyada özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim alanı üzerinde etkili çalışmalar yapmak ve özel gereksinimli bireyler ve ailelerine gönüllü olarak destek olmaktı çünkü ben kendimi geleceğin bir öğretmeni olarak küresel huzuru sağlamaya yönelik çalışmalara adamış bir toplum gönüllüsü olarak görmekteyim ve bu anlamda özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmalar yürüten kamusal ya da sivil toplum örgütlerine de aktif olarak destek vermekteyim. Mesela Türkiye’nin en büyük Disleksi Derneklerinden birisi olan Disleksi ve Hiperaktivite Derneği kendilerine hem çevrimiçi hem de sahalarda vermiş olduğum desteklerden ötürü beni başkent disleksi derneği il temsilcisi olarak ödüllendirdi. 

Disleksi ve Hiperaktivite Derneği’nin Ankara İl Temsilcisi olarak ‘’Hadi 1 ses… 1 nefesle… 1 milyon videoya ulaşalım’’ çalışmasıyla Varkey Foundation Vakfının global teachers prize finalistlerinden dört önemli küresel öğretmen elçisi olan ödüllü öğretmenlerin de desteğini aldım. Kirsten Cuppen, Leonardo Durante, Philippe Longchamps, Muhammed Aydın il temsilcisi olduğum derneğin çalışmasına destek verdi.

İl tamsilcisi olarak destek verdiğim bu farkındalık çalışması neticesinde çalışmamıza destek veren değerli GTP finalistlerinden Global Student Prize’a başvurmam yönünde teşvikler aldım. Kendi ülkemde 2021 yılın öğretmeni seçilen GTP 2021 TOP 50 finalistlerinden Muhammed Aydın’ın da bu anlamda büyük desteğini almış bulunmaktayım.  

Tüm bunların ışığında geldiğimiz noktada OGB Project kapsamında Türkiye’den binlerce kişi düzenlediğimiz etkinliklere katılım sağladı ve OGB Project kapsamında düzenlenen webinar kayıtları bir yılı doldurmadan sosyal medyada toplamda yaklaşık +25.000 görüntülenme aldı. Ayrıca projem kapsamında çok sayıda uzman ve öğrenci araştırmacı olarak çalışma fırsatı da buldu. Ve bugün geldiğim noktada insanlara gönüllü olarak çalışabilecekleri bir sosyal girişim platformu oluşturmanın ve özellikle toplumun geleceğini şekillendirecek olan öğretmen adaylarının ilham aldığı bu girişimin kurucusu ve yöneticisi olmanın onurunu yaşıyorum. Öyle ki OGB Project ile Türkiye’de ve Dünya’da birçok dernek, sosyal girişimciler ile paydaşlıklar geliştirdim. Mesela GTP 2018 Top 50 finalistlerinden Akash Patel öncülüğünde GTP finalistlerinden Santhi Karamcheti ve Robert Gbari Gariba ile Kapsayıcı Eğitim, Özel Eğitimde Kavramlar ve En İyi Uygulamalar- Özel Gereksinimli Öğrencilerin Fonksiyonel Değerlendirmesi konularında uluslararası katılımlı seminerler düzenledim. 

Milken ulusal eğitimci ödülü sahibi Steve Wolf’u Türkiye’ye kitabı üzerine seminer vermesi için davet ettim. Böylelikle ülkemdeki insanların farklı ülkelerde yer alan kültürleri ve düşünceleri de tanımasına olanak sağladım. Ülkemde özel eğitim alanında faaliyet gösteren birçok vakıf ve dernekte gönüllü olarak çalıştım. Şu an OGB Project kapsamında Otizm Rehber Kitap çalışması ve akademisyen olmak için dil eğitimi ve alan bilgisi üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum.

Hayalim, OGB Project topluluk organizasyonunu / projesini dünya çapında uluslararası faaliyet gösteren bir vakıf olarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası katılımlı global bir kuruluşa dönüştürmektir.

Global student prize hem kişisel olarak hem de OGB Project ışığında hayalini kurduğum sürdürülebilir bir 21. Yüzyıl tasarımında özellikle özel gereksinimli bireyler için yapmış olduğum çalışmaları 7 kıtaya yayabileceğim büyük bir kuruluştur. Ben bu yüzden bu ödülü kendimden çok dünya nüfusunun yüzde 15’ini oluşturan bu özel bireylerin küresel sesi olmak için almayı istiyorum.

Hakkımda daha fazla bilgi almak için instagram uygulamasında selimkeceli0 sosyal medya hesabı üzerinden beni takip edebilirsiniz. OGB Project hakkında bilgi almak için de instagram üzerinden ogbproje kullanıcı adıyla instagram hesabımıza erişebilir, çalışmalarımızı yakından takip edebilirsiniz.


0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik Ekle
Test - Doğru&Yanlış
Bilgiyi kontrol etmeyi amaçlayan doğru ve yanlış cevapları olan bir dizi soru
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oy kullanın.